Home2018-11-15T10:21:10+00:00

Samen werken aan de toekomst

Een goed gesprek

De Balm academie

De Balm academie is een advies- en trainingsbureau dat zich inzet voor de gezondheid, de vitaliteit en het werkplezier van werkend Nederland. Wij adviseren, trainen en begeleiden werkgevers, medewerkers, leidinggevenden en professionals. Vanuit de Balm academie kunnen wij betekenisvol zijn op de menskant van uw strategie en u helpen bij het realiseren van gedragsverandering en cultuurverandering.

 Wij werken vanuit de volgende opvattingen: 

  • Organisaties zijn een optelsom van individuele medewerkers; toekomstbestendige organisaties worden gevormd door toekomstbestendige medewerkers. 
  • De toekomstbestendigheid van een organisatie hangt samen met de organisatiecultuur. 
  • Cultuurverandering vraagt om individuele gedragsverandering van alle betrokkenen, de directie, het management, de directe leidinggevenden, alle medewerkers en de staf.
Lees hier wat we voor uw organisatie kunnen betekenen.

De Balm academie biedt advies, training en begeleiding voor werkgevers, medewerker, leidinggevenden en professionals. Uw ondernemingsdoestellingen en bedrijfsprocessen vormen steeds het startpunt van onze samenwerking.

Wij bieden drie verschillende vormen van ondersteuning. Met elkaar kiezen wij de beste vorm om samen te werken.

Onze apothekerskast

We selecteren één of meer passende interventies. Deze maken wij voor u op maat.

Samen op weg

U kiest ons als deskundig gesprekspartner en we gaan samen op weg.

Een logische samenhang

We maken een lange termijn plan met een uitgeschreven visie en aanpak.