Samen werken aan de toekomst2018-11-20T08:52:13+00:00

Samen werken aan de toekomst

Als organisatie wilt u toekomstbestendig en succesvol zijn in onze complexe, dynamische en snelle samenleving. Veranderingen spelen daarbij een belangrijke rol. In de kern draait een verandering vrijwel altijd om gedragsverandering. Door in dezelfde situatie ander of nieuw gedrag te vertonen, worden er nieuwe en betere uitkomsten gerealiseerd. Gedrag is echter weerbarstig en vaak lastig te veranderen. Verbetertrajecten stranden vaak doordat men niet goed begrijpt wat een mens nou echt drijft. Effectieve verandering vraagt om een gesprekspartner die verstand heeft van de menselijke psyche en die weet welke mentale mechanismen (bewust of onbewust) er beïnvloed dienen te worden. 

De Balm academie beschikt over een gevarieerde apothekerskast met een ruim aanbod van trainingen, cursussen, workshops, events, communicatie middelen en nog veel meer. We zijn er voor werkgevers, medewerkers, leidinggevenden en professionals. Door aandacht te organiseren voor de menskant van uw organisatie, stelt u uw medewerkers in staat om van gedrag te veranderen. Sámen werken we aan de toekomst.

Wij kunnen u helpen om (nog) beter te presteren op de volgende gebieden:

Vitaliteit & leefstijl

 • Veerkrachtige, wendbare en weerbare medewerkers 
 • Gezonde, fitte en vitale medewerkers 
 • Medewerkers die zelf werken aan veranderingen in privé- en werksfeer

Gezondheid & arbeidsveiligheid

 • Het vergroten van uw grip op de arbeidsveiligheid 
 • Medewerkers die vaker afspraken nakomen en meer compliance-gedrag vertonen 
 • Positieve, moderne Arbo  
 • Minder ongevallen en/of een lager ziekteverzuim 

Werkplezier & competentie

 • Bevlogen, creatieve en gemotiveerde medewerkers 
 • Assertiviteit, pro-activiteit en verantwoordelijkheid onder medewerkers 
 • Meer vakmanschap en professionaliteit 
 • Talentmanagement

De kracht van de Balm academie

Het 1 + 1 = 3 – effect en een holistische kijk op de inhoud. Werkplezier, gezondheid, vitaliteit en arbeidsveiligheid hangen zeer sterk met elkaar samen. Vanuit een brede kijk op de inhoud begeleiden wij een aanpak met integrale aandacht voor arbeidsomstandigheden en leefstijl. Omdat het mes aan meerdere kanten snijdt, bereiken wij doorgaans meer met minder geldWe denken mee over een aanpak waarbij interventies elkaar versterken. We noemen dit het 1 + 1 = 3 – effect.

Ontschotting en interprofessionele samenwerking.Vanuit de Balm academie faciliteren wij ontschotting en interprofessionele samenwerking. Dit doen we zowel binnen de organisatie als in samenwerking met externe professionals. Het is vooral belangrijk dat iedereen steeds wil en kan wisselen van perspectief. Daar zijn wij alert op.

Wij zetten in op een overdraagbare aanpak. Wij willen mensen geen vis geven, maar ze leren vissenVeel van onze interventies zijn daarom gericht op vaardigheden die op meerdere gebieden ingezet kunnen worden. We draaien daarbij aan een beperkt aantal knoppen die beïnvloed kunnen worden om een verandering te bewerkstelligen. Door werkenden generieke vaardigheden aan te leren, kunnen ze van gedrag veranderen op diverse gebieden. Dit vergroot de efficiëntie en impact van onze aanpak.

Een overkoepelende kijk op gedragsverandering. Wij realiseren ons als geen ander dat gedrag het product is van zowel de omgeving als individuele vaardigheden en eigenschappen. In onze aanpak combineren we aanpassingen in de werkomgeving met de ontwikkeling van generieke vaardigheden van de medewerkers. Zo vertonen de medewerkers niet alleen het juiste gedrag bij de juiste omstandigheden – we leren ze ook een afspraak na te komen in situaties die ongewenst gedrag stimuleren. 

We combineren praktische ervaring en theorie. Een praktijkgerichte aanpak kunnen wij combineren met een sterke theoretische onderbouwing. Marcel Balm is betrokken bij diverse actuele publicaties, waaronder het Handboek Arbeid & Gezondheid. Bovendien is hij gastdocent op de Hogeschool Rotterdam. Daarnaast heeft Marcel Balm, net als alle professionals in het netwerk van de Balm academie, zeer veel praktijkervaring. In januari 2019 verschijnt de derde herziene druk van het Handboek Arbeid & Gezondheid, met Marcel Balm als redacteur en auteur. Het betreft; Yvonne Heerkens et al. (red). Handboek arbeid & gezondheid – 3e druk. ISBN  978-90-368-22404. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2019.