Hoe wilt u veranderen 2.02019-05-14T13:51:59+00:00

Hoe wilt u extra aandacht organiseren?

Vele wegen leiden naar Rome

Er zijn verschillende manieren om een gedrag- of cultuurverandering te realiseren en de ene manier is niet beter of slechter dan de andere manier. Wel is het zo dat het per situatie verschilt welke aanpak het meest rendeert. Wie willen we bijvoorbeeld dat er veranderen, wat belemmert of stimuleert deze verandering, welke middelen hebben we om deze veranderingen te realiseren? Zo zijn er tal van vragen die we onszelf kunnen stellen. Bij de Balm academie maken wij een onderscheid tussen het sturen op gedragsverandering, het realiseren van gedragsverandering vanuit intrinsieke motivatie en het combineren van deze aanpakken in een programma of campagne. Op deze pagina kunt u meer lezen over deze verschillende aanvliegroutes.

Sturen op gedragsverandering

Al eeuwenlang is de mens bezig met het veranderen en beïnvloeden van gedrag van anderen. Zelfs via de kleinste vormen van communicatie beïnvloeden we hetgeen een ander doet. Sturen op gedragsverandering kan zeer effectief worden ingezet om het gedrag van mensen bewust of onbewust te veranderen. Vooral gedrag dat herhaaldelijk en onbewust wordt uitgevoerd, is goed bij te sturen met de juiste combinatie van interventies en communicatiemiddelen. Door bovendien aandacht te hebben voor techniek en beleid, kan er veel rendement behaald worden met deze aanpak.

De Balm academie heeft een ruim aanbod wat betreft interventies en communicatiemiddelen. Wij presenteren een deel daarvan hieronder.

Neem contact op voor een vrijblijvend advies

Vanuit intrinsieke motivatie

Het stimuleren van gedragsverandering vanuit intrinsieke motivatie wordt door steeds meer partijen ingezet. Dat komt doordat het – naast het stimuleren van het gewenste gedrag – veel extra voordelen met zich meebrengt. De vaardigheden die werkenden zich eigen maken wanneer zij zelf werken aan een verandering, kunnen zij op uiteenlopende aandachtsgebieden inzetten. Zo kan een werkende dezelfde vaardigheden inzetten om aan zijn of haar aanspreekgedrag te werken én om het eigen slaaphygiëne en voeding – wanneer ze daar ook intrinsiek voor gemotiveerd zijn – te verbeteren.

De Balm academie ondersteunt gedragsverandering vanuit intrinsieke motivatie met een eigen methodiek genaamd ‘Mijn Mammoet en Berijder’. In deze methodiek leren deelnemers diverse strategieën die helpen bij het realiseren van gedragsverandering. Bovendien krijgen ze inzicht en kennis in de voor- en nadelen van elke strategie en leren ze in te schatten wanneer zij welke strategie kunnen inzetten. Via ‘Mijn Mammoet en Berijder’ wordt het proces van gedragsverandering gemakkelijker, aangenamer, efficiënter en effectiever.

Programma’s en campagnes

De kans op een succesvolle verandering kan een extra boost krijgen door verschillende interventies met elkaar samen te laten hangen in een programma of een campagne. Door een verandering via verschillende aanvliegroutes tegelijk te ondersteunen wordt de kans op een blijvende verandering veel groter. Daarnaast zijn er een groot aantal valkuilen – zoals het borgen van een verandering en de lage effectiviteit van een interventie – die getackeld kunnen worden met behulp van een vooraf bedacht programma of campagne.

De Balm academie maakt in haar aanpak gebruik van de methodiek van John Kotter, beschreven in het boek ‘Help! Mijn ijsberg smelt’. Wij hebben ruime ervaring met het toepassen van deze methodiek.

Klik hier voor meer informatie

Klik hier voor meer informatie