Onze aanpak2018-11-07T08:57:46+00:00

Wat bieden wij u?

De Balm academie biedt advies, training en begeleiding voor werkgevers, medewerker, leidinggevenden en professionals. Uw ondernemingsdoestellingen en bedrijfsprocessen vormen steeds het startpunt van onze samenwerking.

Wij bieden drie verschillende vormen van ondersteuning. Met elkaar kiezen wij de beste vorm om samen te werken.

Onze apothekerskast

We selecteren één of meer passende interventies. Deze maken wij voor u op maat.

Samen op weg

U kiest ons als deskundig gesprekspartner en we gaan samen op weg.

Een logische samenhang

We maken een lange termijn plan met een uitgeschreven visie en aanpak.

Apothekerskast Oranje

Onze apothekerskast

Bent u op zoek naar een specifieke interventie? Dan kunt u kiezen voor één of meer producten uit onze apothekerskast. 

Wij bieden een ruim aanbod van cursussen, trainingen, events, kantinebijeenkomstenen nog veel meer. Onze producten kunnen afzonderlijk of gezamenlijk ingezet worden. Vindt u niet wat u zoekt, dan kunnen wij op maat een nieuw product voor u maken.  

Als u kiest voor deze vorm van samenwerking, dan doorlopen wij met u de volgende stappen:

Customer journey - Gids 1

Stap 1: We gaan met u in gesprek over de doelgroep, het doel en de randvoorwaarden.

Customer journey - Gids 3

Stap 2: We kiezen samen met u de meest geschikte interventie(s). Desgewenst ondersteunen wij u vanuit de opleidingskunde.

Customer journey - Gids 4

Stap 3: We maken de interventie(s) op maat en voeren deze uit. 

Customer journey - Gids 1

Stap 4: We evalueren met u de ingezette interventie(s).

Hier ziet u de inhoud van onze apothekerskast.

Gids Oranje

Samen op weg

Bent u op zoek naar een deskundig gesprekspartner die u ondersteunt bij het maken van keuzes? De Balm academie vervult graag deze rol en ondersteunt u dan als gids, facilitator en expert.  

Als u kiest voor deze vorm van samenwerking, dan doorlopen wij met u de volgende stappen:

Customer journey - Gids 1

Stap 1: We gaan met u in gesprek over uw ambities en strategie.

Customer journey - Gids 2

Stap 2: We maken met u een verdiepende analyse van de huidige situatie.

Customer journey - Gids 3

Stap 3: We kiezen samen met u de meest geschikte interventie(s). Desgewenst ondersteunen wij u vanuit de opleidingskunde.

Customer journey - Gids 4

Stap 4: We maken de interventie(s) op maat en voeren deze uit. 

Customer journey - Gids 1

Stap 5: We evalueren met u de ingezette interventie(s).

Customer journey - Gids 5

Stap 6: We denken mee over vervolgstappen passend bij uw ambities en strategie.

De voordelen van "Samen op weg"

Omdat wij inzicht krijgen in uw ambities en strategie en door de verdiepende analyse, kunnen wij extra met u meedenken over effectieve en efficiënte interventies. We kunnen een positieve bijdrage leveren aan een integrale aanpak en interprofessionele samenwerking. Zo neemt de kans op een 1+1=3-effect en een overdraagbare aanpak toe. Bij “De kracht van de Balm academie” leest u hier meer over.

Stip op de horizon Oranje

Een logische samenhang

Zoekt u meer structurele ondersteuning over een langere periode? Wij kunnen u stap voor stap begeleiden met het einde voor ogen.  

De onderstaande stappen beschrijven het proces op hoofdlijnen.

Customer journey - Stip op de horizon(1) Stap 1

Stap 1: Creëer bewustwording en een gevoel van urgentie. Als de betrokkenen het nut niet inzien van de verandering, zal er niets gebeuren. Bewustwording is dan nodig. Na deze fase weten alle betrokkenen waarom het nodig is om in beweging te komen.

Customer journey - Stip op de horizon(1) Stap 2

Stap 2: Vorm een interprofessioneel team. In overleg met de opdrachtgever vormen we en trainen we een interprofessioneel team. Dit team zal de verandering gaan sturen en begeleiden. 

Customer journey - Stip op de horizon(1) Stap 3

Stap 3: Ontwikkel een visie en aanpak. We begeleiden bij het ontwikkelen van een lange termijnvisie en een veranderstrategie met een goede mix van activiteiten en interventies

Customer journey - Stip op de horizon(1) Stap 4

Stap 4: Creëer draagvlak en betrokkenheid. Voor commitment van alle betrokkenen rondom de visie en strategie is authentieke top-down communicatie en maximale bottom-up communicatie noodzakelijk. Iedereen doet mee.

Customer journey - Stip op de horizon(1) Stap 5

Stap 5: Maak het iedereen mogelijk om te handelen. We faciliteren alle betrokkenen zodat de kans zo groot mogelijk wordt dat er ook daadwerkelijk gedragsverandering en een cultuurverandering plaatsvindt. We trainen waar nodig en nemen obstakels weg met veel oog voor de arbeidsomstandigheden.

De voordelen van "Een logische samenhang"

Als u kiest voor “De logische samenhang”, dan geniet u ten eerste de voordelen van de “Samen op weg” aanpak. Extra voordelen van een uitgewerkt plan zijn:

+ U kunt beter anticiperen op projectrisico’s en komt minder vaak voor verassingen te staan

+ U kunt interventies programmeren in samenhang met elkaar

+ U kunt goed inspelen op vraagstukken rondom implementatie en borging