Onze benadering2019-02-18T17:14:40+00:00

Het 1+1=3-effect

Samen met u lossen wij vraagstukken op rond gezondheid, arbeidsveiligheid, vitaliteit en werkplezier en realiseren een 1+1=3-effect.

Het mes snijdt aan meerdere kanten

Wij bieden een integrale aanpak met aandacht voor arbo, arbeidsomstandigheden, het werkklimaat en leefstijl. We zorgen daarbij dat het mes aan meerdere kanten snijdt en dat acties en interventies elkaar onderling versterken. Zo ontstaat een ‘1+1=3-effect’. Met minder tijd en geld, kunt u meer bereiken.

Ontschotting en interprofessionele samenwerking

Wij faciliteren ontschotting en interprofessionele samenwerking. Dit doen we binnen de organisatie en in samenwerking met externe professionals. Wij willen stimuleren dat alle betrokkenen steeds willen en kunnen wisselen van perspectief. Sámen met onze opdrachtgever realiseren wij dit in de praktijk.

Een overdraagbare aanpak

Doorgaans willen onze opdrachtgevers geen vis, maar willen zij leren vissen. Veel van onze interventies zijn daarom gericht op vaardigheden die op meerdere gebieden ingezet kunnen worden. Met de generieke vaardigheden die we aanleren, kunnen werkenden van gedrag veranderen op diverse gebieden. Dit vergroot de efficiëntie en impact van onze aanpak.

De sociale en fysieke omgeving

Gedrag kan nooit los gezien worden van de sociale en fysieke context. Samen met arboprofessionals en HR-professionals combineren we daarom altijd gedragsmaatregelen met technische en organisatorische maatregelen.

Wij combineren praktische ervaring en theorie

Een praktijkgerichte aanpak combineren wij met een sterke theoretische onderbouwing. Marcel Balm is betrokken bij diverse actuele publicaties, waaronder het Handboek arbeid & gezondheid. De derde druk van het Handboek is in januari 2019 verschenen (ISBN 9789036822404).

Wat wilt u extra aandacht geven?
Hoe wilt u extra aandacht geven?
Neem vrijblijvend contact met ons op