Over Jan2018-12-04T09:38:57+00:00

Over Jan Smits

Als zelfstandig transcultureel systeemtherapeut, trainer en coach heb ik me verbonden aan de Balm academie. Onze samenwerking is gebaseerd op gedeelde waarden.  

Marcel Balm heb ik leren kennen als een zeer bevlogen man met een duidelijke missie en visie. Hij heeft om zich heen een aantal gelijk denkende trainers verzameld die allen gaan voor een duurzame samenleving: zuinig zijn op elkaar en het goede in mensen en teams naar boven halen, dat iedereen mee telt en mee kan doen. Het besef dat niet iedereen gelijke kansen heeft gekregen en dat de een hierdoor meer mogelijkheden heeft dan de ander. Diversiteit als kracht in plaats van bedreiging zien. En de waarde van oprechte, eerlijke communicatie. Deze principes spreken me zeer aan passen naadloos bij hoe ik zelf in het leven en in mijn werk sta.  

Mijn kernwaarden 

De mens is een fundamenteel relationeel wezen”. Deze uitspraak van een collega van mij is kenmerkend voor mijn visie en werkwijze. Vaak wordt gedacht dat we kunnen bestaan zonder de ander. In onze westerse maatschappij ligt veel nadruk op individuele ontplooiing en veel minder op collectieve waarden en normen. Hierdoor is een enorm gat ontstaan tussen het individu en de gemeenschap. Nergens komt meer eenzaamheid voor dan hier, depressies zijn een epidemie geworden in Nederland. Inclusie betekent voor mij dat iedereen van waarde is. Elk op zijn eigen manier. Iedereen kan meedoen om onze gemeenschap te vormen. Dat is goed voor het individu maar ook voor de gemeenschap. Beperkingen in allerlei vormen zijn vaak een grond voor uitsluiting uit de groep. Ik streef naar een goede samenwerking waarbij de verschillen worden gevierd en benut. Een goede dynamiek van aanvulling en wederzijds respect leidt tot onverwachte successen: het geheel is meer dan de som der delen. 

Achtergrond 

Mijn opleidingen en werkervaring hebben ertoe geleid dat ik met alle mensen en teams kan werken. Ik ben optimistisch van aard en geloof dat iedereen uit is op ontwikkeling en verbetering van zijn of haar leven. Een vaak gehoorde kreet in hulpverleningsland is dat iemand geen hulpvraag heeft en daardoor niet geholpen kan worden. In mijn ogen is het dan eerder zo dat het aanbod niet past bij wat diegene nodig heeft. Door goed te luisteren, in te leven en aan te sluiten, kom ik er achter waar de schoen wringt. En dan zoek ik samen naar oplossingen die passend zijn. Als systeemtherapeut let ik goed op hoe communicatie plaats vindt. Niet alles wordt met woorden overgebracht, integendeel. Aandacht voor wat niet gezegd wordt is belangrijk, vooral in samenwerkings- en samenlevingsverbanden. Daarnaast is het zo dat we weliswaar allemaal gelijkwaardig is, maar we zijn niet gelijk. Op allerlei gebieden zijn we gevormd door de context waarin we zijn opgevoed. Dit maakt dat we ons anders voelen dan mensen uit een andere klasse, van een ander opleidingsniveau of etnische achtergrond. Deze verschillen moeten we serieus nemen om te voorkomen dat we het contact met elkaar verbreken. Verschillen zijn er om erkend te worden en overbrugd te worden. Talloze methodieken, oefeningen en literatuur gebruik ik om in verbinding te blijven en op respectvolle manier samen te werken. 

Werkervaring 

Bijna 30 jaar werk ik in de geestelijke gezondheidszorg. Op dit moment voor mezelf als zzp- er, maar voorheen voor instellingen, klinieken en ambulante settings. Stress en psychische klachten zijn één op één met elkaar verbonden. Bij voldoende (langdurige) stress gaat iedereen klachten vertonen. Ik vind het daarom heel helpend om mensen hierin te ondersteunen, te leren dat ze zichzelf kunnen helpen. Dit geldt ook voor teams: als de samenwerking of de organisatie veel stress geeft, gaan ook teams disfunctioneren. Dat gaat ten koste van productiviteit en werkplezier en roept op zich weer meer stress op. Een opleiding tot coach heeft mijn inzicht vergroot dat mensen zichzelf kunnen helpen en dat we daarbij gebruik kunnen maken van hun innerlijke krachtbronnen maar ook van de kracht van de systemen waar mensen deel van uitmaken. Als transcultureel geschoold hulpverlener begeleid ik mensen en teams om stress te verminderen en verschil te gaan zien als toegevoegde waarde.  

Wat ik doe 

Ik geef behandeling en begeleiding aan individuen, partnerrelaties, families en teams. Daarnaast vind ik het leuk om kennis over te dragen in de vorm van workshops, trainingen en lessen. Zo heb ik deskundigheidsbevordering opgezet en gegeven aan teams werkend in de ggz, workshops en klinische lessen aan teams die werken met huiselijk geweld. Een aantal jaar ben ik verbonden geweest aan een relatietherapie-opleiding als docent, waarbij ik veel aandacht gaf aan de onderlinge dynamiek binnen de lesgroepen. 

Mijn werkhouding 

In mijn werk ben ik altijd ondernemend en innovatief geweest. Het opzetten van functies die nog niet bestonden, het opzetten van een specifiek zorgaanbod voor mensen die niet profiteren van het reguliere aanbod, het gaan werken in huisartsenpraktijken toen dat nog in pioniersfase zat. Het zoeken naar hulpvragen bij mensen die door andere collega’s niet bediend konden worden.