Waar we voor staan2018-10-19T15:03:41+00:00

Duurzame Inzetbaarheid

Veel organisaties willen dat medewerkers zich intrinsiek gemotiveerd inzetten voor hun eigen duurzame inzetbaarheid, gezondheid en vitaliteit. Het netwerk van de Balm academie heeft ruime ervaring met het begeleiden van verandertrajecten en adviseert organisaties bij het creëren van een organisatiecultuur waarin men met elkaar werkt aan duurzame inzetbaarheid. Hierbij besteden we veel aandacht aan individuele gedragsverandering.

lees hier meer over cultuurverandering

Gedragsverandering

De wereld om ons heen is constant in beweging. Blijvend werken aan de eigen duurzame inzetbaarheid vraagt van medewerkers dat zij in kunnen spelen op veranderingen in hun omgeving. Door afspraken te maken met onszelf of met collega’s leggen we vast hoe we ons gedrag gaan veranderen. Wij adviseren organisaties over een effectieve en efficiënte manier om duurzame gedragsverandering te realiseren. 

Afspraken nakomen

Medewerkers worden op de werkvloer constant geconfronteerd met keuzes. Houd ik mij aan de gemaakte afspraken of laat ik mijn gedrag leiden door impulsen en omstandigheden? Het nakomen van afspraken is van nature erg lastig, het vraagt van ons extra tijd en energie. Eigenaarschap is het vermogen leidend te zijn in gedrag in het belang van onszelf en anderen. Het ontwikkelen van eigenaarschap helpt medewerkers om afspraken na te komen, waardoor iedereen blijvend kan werken aan duurzame inzetbaarheid.

Eigenaarschap

Eigenaarschap is het fundament voor duurzame inzetbaarheid. Een juist begrip van de uitdaging rondom eigenaarschap geeft mogelijkheden om het te ontwikkelen en te ondersteunen. Vanuit de meest recente bevindingen ondersteunen wij medewerkers bij de ontwikkeling van hun eigenaarschap zodat zij wendbaar en duurzaam inzetbaar blijven.