Werkgever – ESF2019-02-08T14:39:31+00:00

ESF subsidie Duurzame Inzetbaarheid

Wij ontzorgen u bij de aanvraag en afhandeling van ESF subsidie

Wat kunnen wij bieden en wat levert het op?

 • samen kunnen we subsidie aanvragen in de week van 8 t/m 12 april 2019

 • 50% van uw investering wordt vergoed

 • u ontvangt een subsidiebedrag van minimaal € 6.000,- en maximaal € 12.500,-

 • u dient de subsidie te gebruiken voor een externe adviseur

 • u dient de subsidie te gebruiken voor de kosten voor het verkrijgen van advies met implementatieplan en/of de begeleiding van de implementatie van een plan

 • de subsidie kan gebruikt worden voor het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer maar ook voor het bevorderen van een leercultuur voor werkenden en het bevorderen van een flexibele werkcultuur. De subsidie kan gebruikt worden voor het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities, ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap

Klik hier om contact op te nemen
Klik hier voor meer informatie

Wat kunt u van ons verwachten?

Een goed gesprek.  Vrijblijvend bespreken wij met u wat u wilt bereiken en hoe we dat samen kunnen realiseren.

Verkenning en plan. Samen brengen wij de huidige situatie in kaart en stellen we een gedragen plan op.

Acties en interventies. Wij kunnen een bijdrage leveren aan het uitvoeren van het plan.

 • in overleg registreren wij uw organisatie als belangstellende bij SZW
 • wij kiezen samen een of meer thema’s (bevorderen gezond en veilig werken, leercultuur, interne mobiliteit en/of flexibele werkcultuur)
 • wij bepalen gezamenlijk of u een plan wilt maken en/of begeleiding wenst bij de implementatie van het plan
 • wij schrijven samen de projectopzet
 • u verzamelt intern een aantal administratieve gegevens, u hoort van ons om welke gegevens het gaat
 • in de week van 8 t/m 12 april 2019 doen we de aanvraag in het online subsidieportaal

Neem voor een prijsopgave contact met ons op.

Vragen?

Contact