Werkgever – Olievlekwerking met ambassadeurs2019-01-07T15:19:39+00:00

Olievlekwerking met ambassadeurs

Uw pioniers brengen uw organisatie extra in beweging

Wat kunnen wij doen en wat levert dat op?

  • meedenken bij de werving en selectie van uw ambassadeurs

  • uw ambassadeurs trainen en coachen

  • meedenken en vaardigheidstrainingen verzorgen over voorbeeld- en aanspreekgedrag

  • sámen met u zorgen wij voor goed gemotiveerde en goed getrainde ambassadeurs die een voortrekkersrol vervullen op het gebied van arbeidsveiligheid, gezondheid, vitaliteit, leefstijl en/of werkplezier. 

Interesse? Neem contact met ons op

Wij kunnen uw ambassadeurs trainen en coachen op het gebied van veiligheidsbewustzijn, risicoherkenning en risicoperceptie en alle arbothema’s vanuit de RI&E. Denk bijvoorbeeld aan machineveiligheid, fysieke belasting en werkdruk. Wij kunnen uw ambassadeurs trainen om een bijdrage te kunnen leveren aan arbo wettelijk verplichte voorlichting en instructie. Wij kunnen ze ook opleiden op het gebied van vitaliteit en leefstijl, denk onder andere aan slaap en de BRAVO-factoren Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning.  Ook op het gebied van werkplezier, positieve arbo, teamwork en collegiaal aanspreekgedrag kunnen wij ze trainen. Natuurlijk kunnen wij de thema's en onderwerpen voor uw ambassadeurs op maat maken.

Voor een specifieke prijsopgave neem contact met ons op.

Vragen?

Contact