Methodiek

Intro

De afgelopen jaren hebben Rutger Balm en Marcel Balm een eigen methodiek gecreëerd, genaamd ‘Mijn mammoet en berijder’. Deze methodiek helpt om over ingewikkelde onderwerpen na te denken en een veranderproces behapbaar te maken. De methodiek (MMEB) helpt om grip te krijgen op eigen keuzes en gedrag en om wendbaarheid te verhogen. In de samenwerking met klanten, koppelen Rutger en Marcel de methodiek van de MMEB, aan de aanpak van John Kotter. Kotter is een specialist op het gebied van het creëren van een cultuurverandering. Lees hier meer over de aanpak van Kotter.
De methode ‘Mijn mammoet en berijder’ staat uitgebreid beschreven in een Whitepaper en kun je hier downloaden. De korte versie staat hieronder.

We zijn als mensen voortdurend bezig met verandering. De kansen om onszelf, ons team of onze organisatie te verbeteren of te optimaliseren, zijn talrijk. Het realiseren hiervan vraagt uiteindelijk altijd om gedragsverandering. Er zal immers op zijn minst één iemand iets anders moeten doen dan voorheen. We vinden het doorgaans lastig om gericht te werken aan een verandering en veranderen kost daarom vooral tijd, moeite en geld. Nóg ingewikkelder is het om anderen mee te krijgen in een verandering, ook al is het voor hun eigen bestwil. Dit leidt tot frustratie, ergernis en soms zelfs tot pijn of verdriet. Gelukkig is het niet meer dan normaal dat we als mens maar moeilijk veranderen.

We nemen allemaal lessen mee uit ons verleden. We leren hoe we ons horen te gedragen in veel uiteenlopende situaties en wat wel toelaatbaar gedrag is en wat niet. Ook bepalen onze eerdere ervaringen onze overtuigingen, aannames, patronen en gewoontes. Met enige regelmaat zullen we merken dat deze lessen ons niet langer dienen en besluiten we voortaan ander, meer gewenst gedrag te vertonen. Op momenten als deze zullen we merken dat eerdere lessen ons nu beginnen tegen te werken. Terwijl we liever veranderen, houden we stug vast aan gedrag dat ons in het verleden heeft geholpen om goed om te gaan met onze omgeving. We horen slecht te zijn in veranderen, omdat de status quo intact houden in de meeste gevallen belangrijker is.

Onszelf of anderen kwalijk nemen dat we moeizaam veranderen is niet alleen verspilde energie, het werkt ook nog eens averechts. Succesvol omgaan met tegenstrijdige motivaties en belangen vraagt om acceptatie, mildheid en compassie. Dat start met de realisatie dat we menselijk zijn en dat juist dat ertoe leidt dat veranderen moeizaam is. Er is gelukkig wel degelijk wat aan te doen. Er is ondertussen genoeg bekend over veranderstrategieën die wél werken en de verandervaardigheden die ons helpen om effectief te sturen op het gedrag dat we vertonen. Leren om gericht te veranderen, welke strategieën goed werken en niet en het trainen van deze vaardigheden, helpt ons om steeds sneller en gemakkelijker in te spelen op kansen en risico’s uit onze omgeving. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar dat hoeft niet zo te zijn.