Home 2018-05-18T13:40:10+00:00

Ons werkterrein

We richten ons op beter, gezond en waardevol werk.

Beter. We weten dat werkenden, teams en organisaties steeds beter kunnen presteren.

Gezond. We geven vitaliteit, gezondheid, arbeidsveiligheid en sociale veiligheid voortdurend aandacht.

Waardevol. We halen meer voldoening uit ons werk, als we werken vanuit persoonlijke waarden.

Onze overtuiging

Wij geloven in een wereld waarin iedereen leidend kan zijn in eigen gedrag, in het belang van zichzelf en de ander. Leidend zijn in het eigen gedrag vraagt commitment, zelfregie, vitaliteit en collegialiteit op alle niveaus in de organisatie. We nemen persoonlijke waarden als vertrekpunt voor het formuleren van doelen, het maken van afspraken en het opstellen van regels. Om doelen te bereiken, afspraken na te komen en regels op te kunnen volgen, is het noodzakelijk de kloof tussen ‘willen’ en ‘doen’ te dichten. Commitment, zelfregie, vitaliteit en collegialiteit zijn cruciaal om deze kloof te dichten.

Aanvraag ESF subsidie op 25 juni 2018

Op 25 juni kunnen organisaties ESF subsidie aanvragen voor een project rondom Duurzame Inzetbaarheid.  Neem voor meer informatie contact met ons op.

De RI&E als conversatiestarter

Van 11 tot 15 juni wordt door TNO de 4e Week van de RI&E georganiseerd. Vanuit de Balm academie gebruiken wij de RI&E als conversatiestarter, als hulpmiddel voor een dialoog over beter, gezond en waardevol werk.

Onze dienstverlening

Wij bieden individuele coaching, maatwerk incompany trainingen en events. Onze events variëren van kleinschalige kantinebijeenkomsten tot evenementen met 700 deelnemers. Wij begeleiden teams projectmatig bij het maken en nakomen van afspraken rondom beter, gezond en waardevol werk. Bij ons op locatie in de BakkeRij in Haarlem verzorgen wij cursussen met open inschrijving. Je kunt ons ook boeken als spreker.

Zitten we samen op één lijn?

Heb jij vertrouwen in het lerend vermogen van werkenden, teams en organisaties?

Weet je dat veranderingen in jouw organisatie kunnen beginnen bij jezelf?

Wil je ontdekken hoe je extra verantwoordelijkheid kunt nemen voor je eigen gedrag?

Wil je investeren in collegiaal aanspreekgedrag?

Heb je een specifieke rol?

Maak je deel uit van een Arboteam of een kernteam Duurzame Inzetbaarheid? Ben je actief als preventiemedewerker? Heb je een specifieke rol vanuit HR, facilitair of de technische dienst? Ben je veiligheidskundige, arbeidshygiënist, ergonoom, arbeidsdeskundige, A&O-kundige, verpleegkundige, vitaliteitscoach, bedrijfsarts, paramedicus? Ben je leidinggevende, manager of directeur? Vervul je een andere specifieke rol? Neem bij vragen contact op.