Werkgever – Aanbod2019-04-23T12:37:49+00:00

Meer rendement met een moderne aanpak rond gezondheid, vitaliteit, arbeidsveiligheid en werkplezier

Investeren in de mensen in uw organisatie

We willen dat iedereen elke dag heel naar huis gaat en dat we gezond met pensioen kunnen gaan. We begrijpen het belang van vitaliteit en werkplezier voor de arbeidsproductiviteit, de kwaliteit van het werk, ieders inzetbaarheid en ieders welbevinden. De mensen zijn het kloppende hart van uw organisatie en verdienen uw aandacht. En u weet: Alles wat u aandacht geeft, groeit.

In de etalage: Onze activerende RIE

Win-win voor werkgever en werknemer

Wij zien goede mogelijkheden om – ondanks onze volle agenda’s en soms lastige randvoorwaarden – succesvol en efficiënt aandacht te organiseren voor gezondheid, vitaliteit, arbeidsveiligheid en werkplezier. Het is mogelijk om met minder moeite en een gerichte investering, meer rendement te behalen. Aandacht voor de mensen en de ondernemingsdoelstellingen kunnen hand in hand gaan en een win-win situatie voor werkgever en werknemers kunnen we realiseren.

Met onze aanpak leveren wij een positieve bijdrage aan:

  • De arbeidsproductiviteit en de kwaliteit van het werk
  • Minder ongevallen en een lager ziekteverzuim
  • Ieders gezondheid, vitaliteit en werkplezier
  • De ontwikkeling van zelfmanagement en de motivatie van de medewerkers
  • De flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van uw organisatie en van de medewerkers
  • De persoonlijke ontwikkeling van uw medewerkers
  • Het imago en de slagvaardigheid van de organisatie in de battle of talent
Wat wilt u extra aandacht geven?
Hoe wilt u extra aandacht geven?
Lees meer over het ‘1+1=3-effect’